Veřejné zakázky

Výsledek hodnocení veřejné zakázky "Modernizace jazykové učebny a vybudování žákovské dílny + bezbariérovost":

VZ č. 1 - stavební práce - 1. místo: Ladislav Kmoníček

VZ č. 2 /část 1 - nábytek, technika a zřizovací předměty - 1. místo: TOP CENTRUM CZ, 2. místo: JP-Kontakt, s.r.o.

VZ č. 2/část 2 - stroje, nástroje a nářadí - 1. místo: TOP CENTRUM CZ

VZ č. 2/část3 - pásový schodolez - 1. místo: ALTECH, spol. s r.o.

 

Zadávací dokumentace_VZ č. 2_dodávky.pdf (419428)

Vyzývací dopisSP.pdf (388282)

Výzva zař.pdf (389834)

Čestné prohlášení _4_1.doc (20992)

Čestné prohlášení _4_2.doc (21504)
Čestné prohlášení _4_3.doc (18944)
Kupní_smlouva_3_1_dílna_jazyk__nábytek_zařízení.doc (96256)
Kupní_smlouva_3_2_stroje_nástroje_nářadí.doc (73728)
Položkové rozpočty č. 6-1 až 6-3.xls (61440)
Příloha č. 1_1 Krycí list nabídky.doc (37888)
Příloha č. 1_2 Krycí list nabídky.doc (38400)
Příloha č. 1_3 Krycí list nabídky.doc (37888)
Příloha č. 5 -1 Seznam poddodavatelů.doc (21504)
Příloha č. 5 -2 Seznam poddodavatelů.doc (21504)
Příloha č. 5 -3 Seznam poddodavatelů.doc (21504)
Technické podmínky-příloha č. 2-1.pdf (78132)
Technické podmínky-příloha č. 2-2.pdf (59975)
Technické podmínky-příloha č. 2-3.pdf (27457)
Výkres č.1_půdorys dílna.pdf (545580)
Výkres č.2_půdorys_jazyk_učebna.pdf (381781)
Výkres č.4_schema interaktivita.pdf (90211)

Zadávací dokumentace_stav_práce.pdf (440954)

Kupní smlouva_3-3.doc (73,5 kB)