Školní družina

Přihlášky do ŠD na školní rok 2016/17 u vedoucí vychovatelky D. Štěpánkové

Kapacita družiny je 60 žáků, přednost mají žáci 1. a 2. třídy, ostatní (3. - 5. ročník) dle termínu přihlášení.