Školní družina

Přihlášky do ŠD na školní rok 2019/20 podávejte od 2. 9. 2018 u vedoucí vychovatelky D. Štěpánkové

Kapacita družiny je 60 žáků, přednost mají žáci 1. a 2. třídy, ostatní (3. - 5. ročník) dle termínu přihlášení.