Pondělí  13:00 - 14:00    Keramika    1350,-       Alena Málková

               13:00 - 13:45    Sportovní kroužek s atletikou    750,-      Petr Svoboda

               13: 15 - 14:15   Práce se dřevem    900,-     Milan Blažek

Středa    13:00 - 13:45    Hip hop I.       750,-       Zuzana Kvisová

                13:50 - 14:35   Hip hop II.      750,-

Pátek      11:20 - 12:20   Angličtina s ICT         500,-       Pavla Marešová

                12:30 - 13:30   Florbal začátečníci     750,-       Pavla Marešová

                13:35 - 14:35   Florbal pokročilí        750,-

                14:40 - 15:40   Florbal liga                 750,-

                12:40 - 14:00   Pěvecký sbor  (kroužek zdarma) 

Kroužek je možné otevřít při minimální účasti 10 žáků.

Přihlášky na www.vychodnicechy.krouzky.cz